Gemeentelijke herindelingen

Er vinden regelmatig herindelingen plaats op gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld wanneer gemeenten fuseren of wanneer er wijzigingen in de grens tussen twee gemeenten zijn. Dit soort gemeentelijke wijzigingen zijn ingrijpend voor gemeenten en zorgen voor veel veranderingen en de nodige aanpassingen in systemen of handelingen. Dit geldt uiteraard ook voor de diensten die het Inlichtingenbureau gemeenten biedt. 

Ondersteuning bij een soepele overgang

Om de herindelingen van gemeenten zo eenvoudig mogelijk te houden ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij deze overgang. Jaarlijks publiceren wij in samenwerking met ketenpartners een praktisch protocol waarin stap voor stap uitgelegd staat wat men moet aanpassen binnen de diensten van het IB om de herindelingen rond te krijgen. Vooral op het gebied van de Wmo en Jeugdwet zijn er veel punten waar aandacht aan besteed moet worden bij een eventuele herindeling. Dit heeft vooral te maken met de optimale waarborging van privacy van cliënten/inwoners.