Doorlevering inkomensgegevens

Doel van het project

Onderzoeken of het doorleveren van alle inkomstenverhoudingen (en dus niet alleen nieuwe), van toegevoegde waarde is aan een beter sluitende rechtmatigheidscontrole. Dit project is geïnitieerd door de gemeente Amsterdam, waarna de overige G4 gemeenten (Den Haag, Utrecht en Rotterdam) zijn aangesloten. Dit onderzoek kan leiden tot de doorontwikkeling van de dienstverlening Rechtmatigheidscontrole.

Wat gaan we precies doen? 

Op basis van een volledige uitvraag op loonperiode bij het UWV via de transfer tool, zetten we de gegevens door naar de deelnemende gemeenten. Op basis van deze informatie kunnen zij nagaan of:

  • deze informatie bijdraagt aan een beter sluitende rechtmatigheidscontrole;
  • welke informatie relevant en minimaal benodigd is;
  • of het Inlichtingenbureau mogelijk (nog meer) waarde toevoegende logica kan toepassen.

Vervolgens gaan deelnemende gemeenten op basis van onderzoeksvragen onderzoeken of en op welke wijze deze gegevenslevering toegevoegde waarde kan leveren aan de huidige dienstverlening.