""

Overige dienstverlening

Naast de bestaande diensten en producten binnen de vier beleidsterreinen besteedt het Inlichtingenbureau veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en toekomstgerichte projecten. Zo nemen wij actief deel aan een project gericht op burgerregie, werken wij aan een pilot die een vruchtbare samenwerking met België tot stand brengt en komen zaken als gemeentelijke herindelingen jaarlijks terug in ons programma. Onderstaand een overzicht van de actuele projecten en ontwikkelingen. 

Gemeentelijke herindelingen

Bij gemeentelijke herindelingen is een goede voorbereiding het halve werk. Bekijk onze tips voor een soepele overgang.

Lees meer

Doorlevering inkomensgegevens

Het Inlichtingenbureau gaat -samen met de G4- onderzoeken of het doorleveren van alle inkomstenverhoudingen (niet alleen de nieuwe) de rechtmatigheidscontrole kan optimaliseren.

Lees meer

Schuldhulpverlening

Het bestaande stelsel rond schuldhulpverlening is voor gemeenten niet werkbaar. Het IB zal daarom met ketenpartijen voorstellen ontwikkelen voor verbetering bij schuldhulpverlening.
 

Lees meer

Toekomstige gegevensuitwisseling

De burger kijgt de regie of zijn of haar eigen gegevens bij de ontwikkeling van een nieuw toekomstbestendig platform voor gegevensuitwisseling. 

Lees meer

Transactiestandaard 4.0

De nieuwe transactiestandaard 4.0 richt zich op een veilige en onweerlegbare gegevensuitwisseling tussen bronhouder en afnemer.

Lees meer

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA)

Het koppelpunt VVA maakt inzichtelijk of leerlingen afkomstig uit het Voortgezet Onderwijs (VO) zich hebben aangemeld en ingeschreven bij een MBO-instelling. 

Lees meer