Evaluatie storing GGk berichtenverkeer

Naar aanleiding van een storing in het GGk berichtenverkeer was het tijdelijk niet mogelijk om berichten op het gebied van Wmo en Jeugdzorg uit te wisselen via webservice. De storing is inmiddels verholpen. 

Let op! Bovengenoemde storing had alleen betrekking op de webserviceberichten die van de zorgaabieder naar een gemeente zijn verstuurd via het Inlichtingenbureau.  

Tijdstip storing
Aanvang storing - woensdag 13 maart om 09:00 uur 
Einde storing - woensdag 13 maart om 13.30 uur 

Automatische herstart berichtenverkeer 
Alle berichten die ten tijde van de storing zijn verzonden zijn opgeslagen in een database. Al deze berichten zijn herzonden en reeds afgeleverd. Dit betekent dat er geen berichten verloren zijn gegaan en u niet opnieuw berichen hoeft aan te leveren. 

Oorzaak storing
De oorzaak van deze storing heeft te maken met het vastlopen van de server. Hierdoor was gegevensuitwisseling via de gemeentelijke webserice niet mogelijk. Een herstart van de server heeft ervoor gezogd dat het berichtenverkeer weer op gang is gekomen. 

Theme picker