Berichtenverkeer Eigen Bijdrage

Vanaf 2020 is het mogelijk om via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) berichten uit te wisselen met het CAK voor de eigen bijdrage voor de Wmo: de iEb berichtenstroom. Deze berichtstroom bestaat uit twee berichtenparen, het startbericht (WMO401/402) en het stopbericht (WMO403/404). Op 2 januari wordt deze nieuwe berichtstroom door het Inlichtingenbureau geactiveerd en kunnen gemeenten gebruik maken van deze nieuwe dienst.

Gebruik GGk voor de iEb

De werking van de iEb berichtenstroom is gelijk aan de reeds bekende berichtenstromen, zoals de iWmo en de iJW. Dit betekent dat u zelf de keuze kunt maken om de iEb-berichten uit te wisselen door handmatig te up- en downloaden via het GGk-portaal, of dat u geautomatiseerd up- en download via een webservice.

Per 2 januari krijgen alle gebruikersbeheerders van gemeenten en/of externe dienstverleners die iWmo berichten uitwisselen automatisch toegang tot de iEb. Vanaf dit moment kunnen de gebruikersbeheerders ook andere gebruikers autoriseren voor het iEb berichtenverkeer.

Uitwisseling via webservice

Bij de berichtenuitwisseling via een webservice moet u met een aantal dingen rekening houden. Zo is het belangrijk om contact op te nemen met uw Digikoppelingsleverancier om de nodige aanpassingen voor de iEb te bespreken en uit te voeren. Controleer daarnaast ook of uw PKI-overheidscertificaat nog langere tijd geldig is.

Ook is het verstandig om binnen uw organisatie na te gaan of voor het iEb berichtenverkeer een ander endpoint nodig is dan momenteel in uw huidige berichtenverkeer gebruikt wordt. Als het endpoint hetzelfde is kunt u uw bestaande CPA ook gaan gebruiken voor het iEb berichtenverkeer.

Indien u wel een ander endpoint wilt gebruiken kan de GGk productbeheerder van uw gemeente nu al een nieuwe CPA aanvragen en activeren. Deze CPA kan dan per 2 januari 2020 ingesteld worden in de routeringen voor de berichtstroom iEb.

iEb en samenwerkingen

Het iEb-berichtenverkeer hoort bij de wettelijke taken die de gemeente uitvoert voor de WMO. Hierdoor valt het iEb-berichtenverkeer binnen de samenwerking WMO die al bij het Inlichtingenbureau bekend is. Voor al bestaande samenwerkingen betekent dit dat er geen aanvullende overeenkomsten noodzakelijk zijn. Het iEb-berichtenverkeer wordt automatisch toegevoegd aan de kerngemeente of dienstverlener in de samenwerking (op 2 januari). 

Let op! Het is niet mogelijk om een aparte, afwijkende samenwerking aan te maken specifiek voor het iEb-berichtenverkeer.

iEb berichtenverkeer testen

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om het iEb berichtenverkeer te testen op de Ketentestomgeving (KTO). Voor de KTO is aparte toegang nodig. Op deze pagina is meer informatie te vinden over het aanmelden voor en het gebruik van de KTO. Op de website van het Ketenbureau iSD zijn de afspraken en voorwaarden voor het gebruik van de KTO na te lezen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de werking van het GGk-portaal en de uitwisseling van iEb berichten kunt u contact opnemen met onze servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de eigen bijdrage en de bijbehorende berichten kunt u terecht bij het CAK via wmoservicedesk@hetcak.nl.
Technische vragen over de iEb-berichtenstandaard kunnen gesteld worden bij info@istandaarden.nl.