Voortijdig Schoolverlaters

Om de Regionaal Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) te helpen bij het uitvoeren van hun taken biedt het Inlichtingenbureau een VSV-rapportage die maandelijks laat zien of jongeren er in slagen een inkomen te verwerven zonder startkwalificatie. Met deze informatie kan een RMC snel handelen en vaststellen wie ondersteuning nodig heeft.

Hoe werkt het?

De rapportage onderscheidt de volgende onderwerpen:

  • Welke jongere geen enkele bron van inkomsten heeft;
  • Welke jongere een klein inkomen heeft (tot € 300,- per maand);
  • Welke jongere meer dan € 300,- per maand verdient;
  • Wie een uitkering heeft van het UWV of de GSD;
  • Wie aanspraak maakt op een uitkering Werken naar Vermogen (voorheen WAJONG).
     

Voordat ze een rapportage ontvangen moeten de RMC’s een digitaal bestand aanleveren met de bij de RMC beschikbare gegevens over voortijdig schoolverlaters in de regio. Het Inlichtingenbureau wisselt deze vervolgens uit met gegevens van gemeenten en UWV en stelt hiermee vervolgens de volledige Rapportage VSV samen.