Actueel

GGk uitwijktest naar tevredenheid afgerond

De uitwijktest voor IB Connect en GGK is vandaag, zaterdag 4 mei, succesvol uitgevoerd. Bij de uitwijktest zijn de productieservers gecontroleerd uitgezet en de backupservers gestart. Na het uitvoeren van de tests om de werking van de uitwijkomgeving te controleren is alles weer teruggezet naar de normale situatie. Het portaal is inmiddels weer volledig bereikbaar en het berichtenverkeer (zowel via portaal als via webservice) is weer opgestart.

Het belang van een uitwijktest

Om bij onverwachte incidenten de dienstverlening op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt draaiende te kunnen blijven houden werkt het Inlichtingenbureau met servers op twee locaties in het land: Amsterdam en Almere. Standaard werkt het IB op de servers in Amsterdam, maar wanneer de servers op deze locatie om wat voor reden dan ook zouden uitvallen, kan het Inlichtingenbureau uitwijken naar de servers in Almere. De volledige dienstverlening van het GGk blijft dan naar behoren doorlopen.

Deze ‘backup servers’ worden ook wel een uitwijkmogelijkheid genoemd en om ervoor te zorgen dat deze uitwijkmogelijkheid optimaal werkt en ook in de toekomst voldoet aan de door ons gestelde eisen wordt er jaarlijks een uitwijktest gedaan door onze beheerafdeling.

Van vrijdag 3 mei, 22.00 uur tot zaterdag 4 mei, 22.00 uur GGk niet bereikbaar

Op 4 mei zal de uitwijktest uitgevoerd worden. Dit houdt in dat wij de servers in Amsterdam tijdelijk uitschakelen en gaan kijken of zowel de GGk dienstverlening als de digikoppeling, IB Connect, correct blijven draaien op de servers in Almere. De uitwijktest zal enkele uren in beslag nemen. Hierdoor zijn zowel het GGk portaal als de webservice tussen vrijdag 3 mei, 22.00 uur en zaterdag 4 mei, 22.00 uur niet beschikbaar. iWmo en iJw berichtenverkeer is niet mogelijk. Ook de Wlz check, de Woonplaatsbeginseltoets en de PGB berichten zijn niet beschikbaar.

Aangeleverde berichten worden niet verwerkt of bewaard

Anders dan bij reguliere onderhoudswerkzaamheden binnen het Gemeentelijk Gegevensknooppunt worden bij de uitwijktest berichten die binnen het genoemde tijdsbestek verstuurd worden niet verzameld, bewaard en herzonden wanneer de test voltooid is. Indien er tussen 3 mei, 22.00 uur en 4 mei, 22.00 uur toch berichten verstuurd worden zullen deze niet verwerkt of bewaard worden. Verzonden berichten binnen dit tijdsbestek moeten na 4 mei 22.00 uur opnieuw door u ingediend worden. Wij adviseren u dan ook met klem om in de aangegeven periode geen berichten te verzenden. Indien u met een webservice werkt, adviseren wij u deze tijdelijk uit te zetten.

Let op! Alle berichten die vanuit zorgaanbieders, via VECOZO, naar gemeenten worden verzonden, worden tijdens de uitwijktest in de wacht gezet. Deze berichten zullen na afloop van de uitwijktest weer doorgezet worden naar het Inlichtingenbureau en worden dan door ons verder verwerkt.


 

Theme picker