Midden-Brabant heeft jongeren beter in beeld dankzij maandelijks overzicht Inlichtingenbureau

Midden-Brabant heeft jongeren beter in beeld dankzij maandelijks overzicht Inlichtingenbureau

Het is voor de gemeente lastig om kwetsbare jongeren tussen 23 en 27 jaar in de picture te krijgen. Een maandelijks overzicht van het helpt daarbij. Steeds meer gemeenten maken gebruik van deze service.

Jongeren die behoefte aan ondersteuning hebben, vallen tot hun 23ste onder de verantwoordelijkheid van Regionale Meld- en Coördinatiepunten maar daarna niet meer. Vaak hebben gemeenten de groep kwetsbare jongeren tussen 23 en 27 jaar niet goed in beeld. Daarom biedt het Inlichtingenbureau, het informatieknooppunt voor gemeenten, het product Jongeren in Beeld aan.

De gemeente die hiervan gebruikmaakt, ontvangt maandelijks een lijst van jongeren tussen 23 en 27 jaar zonder startkwaliciatie, werk of inschrijving bij een onderwijsinstelling. Deze service is gratis. Er is veel belangstelling. Op 1 augustus 2019 namen 122 gemeenten het product af en elke maand komen er vijf tot tien gemeenten bij. Een gemeente kan deelnemen door een autorisatie bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) aan te vragen.

Tips

  • Ga met de maandelijkse lijst na welke kwetsbare jongeren tussen 23 en 27 jaar nog niet in beeld zijn;
  • Kijk ook naar andere manieren om jongeren te bereiken;
  • Verrijk de informatie met eigen gegevens;
  • Bekijk op welke wijze je jongeren actief wilt ondersteunen en zorg voor een duidelijk aanbod;
  • Zoek jongeren echt op en wacht niet op actie van hun kant.

Passend bij jongerendienstverlening van nu

Marije Timmer, accountmanager van het Inlichtingenbureau, spreekt van een ‘superproduct’. “Het overzicht past bij de jongerendienstverlening van deze tijd. Ik geloof erin dat je door nu te investeren grotere problemen in de toekomst kunt voorkomen.” Volgens Timmer is de grootste groep van jongeren zoekende en blij met ondersteuning, of het nu gaat om oriëntatie op werk, sollicitatiehulp of iets anders. “De grootste winst van Jongeren in Beeld is dat de gemeente veel beter weet aan welke jongeren ze actief deze dienstverlening kunnen leveren.”

Jongeren in Beeld is in de eerste helft van 2018 uitgetest in een pilot en wordt sindsdien als regulier product aangeboden. “Bij de pilot bleek dat gemeenten behoefte hebben aan informatie over de arbeidsmarktpositie van de jongeren om iets voor deze groep te kunnen doen”, zegt Timmer.

Een cruciale vraag bij het uitwisselen van gegevens is: wat is de doelbinding conform de Algemene verordening gegevensbescherming? De oplossing is in dit geval artikel 10f van de Participatiewet. Timmer: “Hierin staat dat het de gemeente ondersteuning in de vorm van een leer-werktraject kan aanbieden aan jongeren tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. Voor dat specifieke doel kunnen we gegevens verzamelen.”

Waardevolle toevoeging

Het Jongerenpunt Midden-Brabant doet sinds de pilotfase mee. Dit is het uitvoeringsorgaan van het in 2016 gestarte Programma aanpak jeugdwerkloosheid van de elf gemeenten in de regio. Het jongerenpunt heeft twee doelen, vertelt projectleider Meike Schreurs. “Wij willen jongeren die nog niet bekend zijn, in beeld brengen. Verder bieden we jongeren binnen vier maanden een perspectief op een traject naar werk, onderwijs of zorg.”

Het in de picture krijgen van jongeren gebeurt volgens Schreurs op veel manieren. “Zo hebben we het eigen marketingbureau Werktuig dat wordt gerund door vier jongeren. Ook werken onze jongerenregisseurs ‘outreachend’. Het instrument van het Inlichtingenbureau is een waardevolle toevoeging. De gemeenten in de regio geven aan ons de gegevens door. Een deel van de jongeren op de lijsten die we ontvangen, is bij ons al bekend maar een deel ook niet.”

Het Jongerenpunt Midden-Brabant stuurt een brief aan alle jongeren die nog niet bekend zijn, vertelt Schreurs. “We bieden aan te helpen. Sommige jongeren reageren, anderen niet. In het laatste geval gaat een jongerenregisseur na twee weken onaangekondigd op huisbezoek om het gesprek aan te gaan. Het kan zijn dat een jongere nu geen hulpvraag heeft maar in de toekomst misschien wel. Dan wordt zo alvast het contact gelegd.”

Gegevens van drie bronnen

In het door het Inlichtingenbureau geleverde bestand staat een beperkt aantal gegevens over de jongeren tussen 23 en 27 jaar: Burgerservicenummer, geboortedatum, instroom en uitstroom. Deze informatie komt van drie bronnen. DUO levert gegevens van jongeren die geen startkwalificatie hebben en geen onderwijs volgen, UWV heeft zicht op kleine dienstverbanden en uitkeringen en de RvIG geeft woongegevens door.

De gemeente bepaalt vervolgens zelf wat zij met deze informatie doet, benadrukt Timmer. “Daarvoor zal de gemeente de gegevens moeten verrijken, in ieder geval met namen en adressen.” Timmer wijst erop dat de door het Inlichtingenbureau geleverde gegevens niet sluitend zijn. “Sommige jongeren zullen bijvoorbeeld als zelfstandige werken, want daarover hebben we geen informatie.”

Dit staat volgens Timmer wel op het verlanglijstje bij de doorontwikkeling van het product. “Wij willen meer gegevens opnemen, onder meer over inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de laatst genoten opleiding en het laatste diploma. Gesprekken met bronnen hierover zijn een zaak van lange adem. Naar verwachting kunnen we wel vrij snel de indicatie VSO/Pro toevoegen.”