Implementatie eenzijdig TLS1.2 uiterlijk 1 mei 2020

Om de veiligheid van de ketenbrede gegevensuitwisseling via zowel Gemnet als Diginetwerk te kunnen blijven waarborgen dient uw gemeente uiterlijk op 1 mei 2020 eenzijdig TLS1.2 te implementeren. Deze implementatie zorgt ervoor dat de uitwisseling van DKD gegevens met het Inlichtingenbureau in de toekomst veilig plaats kan vinden.

Implementeren eenzijdig TLS1.2

Tot op heden is het merendeel van de gemeenten niet in staat geweest om eenzijdig TLS 1.2 te implementeren, met als resultaat dat gemeenten niet vóór 1 oktober 2019 gereed zijn om over te stappen.

Het IB adviseert gemeenten met klem om eenzijdig TLS 1.2 te implementeren. Doet u dit niet? Dan voldoet uw gemeente niet aan de overheidsstandaard op het gebied van privacy en veiligheid.

Uiterlijke overgangsperiode: 1 mei 2020

Wij begrijpen dat uw organisastie voorberedingsmattregelen moet teffen voor de overstap op eenzijdig TLS1.2. Daarom geldt er voor gemeenten een overgangsperiode tot uiterlijk 1 mei 2020 om deze stap alsnog te maken. Vanaf 1 januari 2020 ondersteunt het Inlichtingenbureau ook TLS 1.2- tweezijdig. 

Zet het bericht door naar de juiste contactpersoon!

De overgang op eenzijdig TLS1.2 leidt tot aanpassingen in de infrastructuur van uw systeem. Dergelijke aanpassingen worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de netwerkbeheerder binnen uw gemeente. Verricht u zelf geen technische aanpassingen in het systeem? Dan verzoeken wij u om deze mail door te zetten naar de juiste contactpersoon binnen uw gemeente.  

Informatie overgang

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Wij helpen u graag verder.